>
 • Kun on ajettava sinne, minne muut eivät pääse!
 • Tervetuloa telojen maailmaan
 • Hyväksi koneelle, hyväksi metsälle ja taloudellista hyötyä Sinulle
finska.png
 • Alhaisempi energian kulutus ja matalammat ajourat
 • Parempi pyöräpito ja kuormakapasiteetti 
 • Pienempi pintapaine ja vähäisemmät maastovauriot 
 • Jäävälle puustolle vähemmän korjuuvaurioita 
 • Vähäisempi koneen ja renkaiden kuluminen

Missä tietä ei ole, siellä on ECO-TRACKS.

Kun on ajettava sinne, minne muut eivät pääse!

Eco-Tracks-telojen korkealle sijoitettu sivulenkkilinja vähentää telojen vierintävastusta merkittävästi perinteisiin teloihin verrattuna. Uusimmissa telamalleissa telakenkien taitetut päät ylittävät sivulenkkilinjan, mikä pienentää maahan kohdistuvaa pintapainetta ja suojaa siten maapohjaa tehokkaasti. Laajassa telamallistossamme on erilaisin sivulenkkivahvuuksin varustettuja telamalleja monenlaisia maasto-olosuhteita varten. Huippulaadukkaat ja erinomaisesti toimivat telat vähentävät koneen seisokkeja ja lisäävät tehokkuutta. Työsi tuottavuus kasvaa.

OIKEA TELAMALLI KONEESEEN JA VAIHTELEVIIN MAASTOKOHTEISIIN, KUTEN RINTEISIIN JA PEHMEIKÖILLE!

Metsämaasto on usein erittäin vaativa ajoympäristö. Se onkin opettanut meidät valmistamaan teloja, jotka vievät hakkuukoneet tai kuormatraktorit varmasti eteenpäin, olosuhteista riippumatta. Esteiden ylitse ja rinteitä ylös. Tuotteistomme tarjoaa aina sopivan telamallin riippumatta siitä, mitä konetta käytät, mihin sitä käytät ja missä olosuhteissa sitä käytät.

ECO-TRACKS-telat mahdollistavat suuremmat kuormat, sillä ne pitävät paremmin ja vaurioittavat metsää ja maaperää vähemmän. Niiden salaisuutena on ainutlaatuinen rakenne, joka perustuu korkealle sijoitettuun linkitykseen ja uuden sukupolven poikkirautoihin, joiden päät on taivutettu ja jatkuvat ketjun yli.

 • Eteenpäin

  Eteenpäin-rakenteiset telat selviävät melkein mistä vain. Ratkaisuja on saatavana kaikille konetyypeille ja kokoluokille, ja ne säästävät sekä renkaita että luontoa.

 • Ylöspäin

  Ylöspäin-rakenteiset telat soveltuvat parhaiten jyrkkiin maastoihin. Tästä sarjasta löytyy kaikentyyppisiin rinnemaastoihin telaratkaisu, joka saa koneesi kiipeämään vaivattomasti.

 • Ylitse

  Ylitse-rakenteiset telat auttavat koneen maaston kaikkien esteiden yli. Ne vähentävät vierintävastusta erityyppisillä alustoilla ja kohtelevat maaperää hellävaraisesti.

 • Etsi telamalli, joka
  sopii parhaiten tarpeisiisi.
  Tuotteisiin

Tiedämme, että maastot, joissa koneyrittäjät työskentelevät, asettavat kovat vaatimukset
koneelle ja kuljettajalle. Tiedämme myös, että koneen eteneminen metsässä voi kuluttaa
maaperää paljon. Tästä johtuen Olofsfors-telat on kehitetty huomioiden kone, kuljettaja
ja ympäristö.

Olofsfors-telat helpottavat kuljettajan työtä, suojaavat samalla maaperää huolehtien,
että metsän kasvu säilyy vahvana.

Kerromme viisi syytä valita telat Olofsfors Eco-Tracks-mallistosta.
Tervetuloa telojen maailmaan!

 

 #3 RENKAAT KESTÄVÄT PIDEMPÄÄN

ECO-TRACKS-telojen käyttö lisää renkaiden käyttöikää todella merkittävästi. Telat toimivat kontaktipintana maaperään, eivätkä renkaat.

Useassa tapauksessa kestävät renkaat ilman teloja vain 3500-4000 tuntia, lisäksi pisto- ja leikkausviiltojen riski kasvaa. Koneella työskentely keskeytyy tarpeettomasti. Telojen käyttö
pienentää edellä mainittuja rengasvaurioita ja 7000-8000 käyttötunnin jälkeen voi renkaiden käyttöiästä olla noin 75% jäljellä.

#1 AJA VAKAAMMIN JA KUORMAA ENEMMÄN

Suuremman, telojen aikaansaaman kosketuspinta-alan ansiosta on kone vakaampi ja kuorman kantokyky on suurempi. Koneen painopiste on matalammalla ja siksi kone etenee tehokkaammin maastossa.
Koneen vakaus pienentää riskiä koneen kaatumiseen. Eteneminen maastossa on nopeampaa ja esimerkiksi kuormatraktorin kuormatilasta puiden putoamista tai kuorman kaatumista ei tarvitse pelätä. Aikaa säästyy ja työ on mielekkäämpää.

Teloin varustetun koneen maakosketus rengas/ketjuvarusteisiin verrattuna on laaja ja koneen paino jakautuu suuremmalle alalle.

#2 PAREMPI PYÖRÄPITO JA VETOVOIMA

Maaperästä riippumatta ECO-TRACKSTELOIN varustetun koneen pyöräpito ja vetokyky on parempi. Tämä johtuu ennen kaikkea kahdesta seikasta; telojen aiheuttaman suuremman kosketuspinnan
ansiosta rengasvarustukseen verraten sekä kunkin telamallin ainutlaatuisesta telakenkäprofiilista.
Telakenkäprofiili on kussakin telamallissa suunniteltu maastoon, jossa koneella työskennellään. 

 

#4 METSÄÄ JA MAAPERÄÄ SUOJELLAAN

ECO-TRACKS-telat suojelevat metsää ja maaperää koneella työskenneltäessä. Teloilla varustettu metsäkone edistää puuston uudelleen kasvua ja edesauttaa metsän pitkäaikaista tuottoa. 

Ilman teloja koneen pyörät painuvat maaperään, jättävät maastoon syvät urat ja vahingoittavat puiden juuristoa. Urissa maaperä pakkautuu ja uriin kerääntyy vettä, joka ei pysty painumaan maahan. Tämä johtaa lopulta siihen, että metsän kasvu ja laatu jää huonoksi ja metsän tuotto laskee - pahimmassa tapauksessa tuotto voi hävitä kokonaan.

#5 POLTTOINEEN KULUTUS PIENENEE

ECO-TRACKS-teloilla koneen polttoineen kulutus pienenee, koska koneen pyörät eivät painu maaperään. Moottoritehoa ei tarvita teloin yhtä paljon ja polttoainekulutus vähenee.


Renkaiden painuminen estyy teloja käytettäessä, koska telat jakavat koneen painon suuremmalle pinta-alalle.

Telat jakavat pintapaineen suuremmalle alalle ja telipyörät eivät painu syvälle.

 

Ota yhteyttä

 1. Customerservice
 2. Phone: 0930-311 40
 3. Open: Mon-Fri 07:30–16:00
 4. Epost: order@olofsfors.se
 5. Olofsfors AB
 6. Olofsfors 11
 7. 914 91 Nordmaling