>

Iggesund Forest största tillverkaren av svärd i Sverige

2015-04-01

Sedan den 10 januari 2011 är P. Wikstrom J:r AB ny ägare av Iggesund Forest AB. I P. Wikstrom J:r AB koncernen ingår även Olofsfors AB, den värdsledande tillverkaren av band till skogsmaskiner.

   

Från den 1 januari 2013 så marknadsförs Iggesund Forest produkter av Olofsfors AB och marknadsavdelningarna i de båda bolagen är nu gemensam.

Försäljning av produkterna i Skandinavien sker, på samma sätt som tidigare, via Iggesund Forest AB. Försäljning på export kommer löpande att överföras till Olofsfors AB.

Produkterna marknadsförs under varumärke Iggesund Forest och produktionen kommer som tidigare att finnas i Strömsbruk, Sverige. Iggesund Forest är den enda tillverkaren av svärd i Sverige!

Vi tror att denna förändring kommer att bidra till ökad service genom Olofsfors AB’s organisation.

Har ni frågor så kan ni kontakta mig alternativt er tidigare Iggesund Forest kontakt.

Göran Nyberg
Director of Sales and Marketing
Forestry Products

 

goran.nyberg@olofsfors.se 

News archive